Investeringsaftrek op de aangeschafte airco in je werkkamer

In verband met de coronacrisis (en de temperaturen van augustus) zijn thuiswerkplekken HOT. Ook de ondernemer brengt nu meer tijd door op zijn thuiswerkplek. Deze thuiswerkplek is meestal een niet zelfstandige werkruimte. Heeft immers geen eigen sanitair, eigen ingang en is niet zelfstandig verhuurbaar.

Doordat deze thuiswerkplek niet als zelfstandige werkruimte kwalificeert kun je de kosten van deze werkruimte, inclusief de inrichtingskosten niet aftrekken van je winst. Voor deze kosten geldt namelijk een in de wet opgenomen aftrekuitsluiting. Dus helaas de kosten van je Airco op deze werkkamer zijn net als de andere inrichtingskosten niet aftrekbaar van je winst.

Deze aftrekuitsluiting staat echter los van de regels over de investeringsaftrek. Bij de toepassing van de investeringsaftrek wordt niet gekeken naar de aftrekbeperking. Het enige wat relevant is voor de investeringsaftrek, is of de kosten ter zake van het bedrijfsmiddel drukken op de ondernemer en de investering gebruikt wordt in de onderneming. In het verleden is door de staatsecretaris bevestigd dat de investeringsaftrek toegepast kan worden op inrichting van de niet zelfstandige werkruimte.

Nu wordt de airco (en je overige inrichting) in je werkruimte natuurlijk gebruikt door je onderneming en kun je dus investeringsaftrek op deze investeringen claimen. Let er wel op dat je de inrichting van de werkruimte de komende 5 kalenderjaren niet hoofdzakelijk ter beschikking stelt aan derden of vervreemd, want dan krijg je een desinvesteringsbijtelling. En wordt het voordeel van de investeringsaftrek deels teruggenomen.

In de regels voor de investeringsaftrek is wel een uitsluiting opgenomen voor woonhuizen. Aankoop en verbouwingen van de niet zelfstandige werkruimte kun je hierdoor in tegenstelling tot de inrichtingskosten, niet onder de investeringsaftrek brengen.

In verband met het voorgaande is het van belang dat je de factuur van de airco in je thuiswerkkamer toch bij de administratie van je onderneming voegt. Mogelijk levert het samen met je andere investeringen extra investeringsaftrek op.

Wil je meer informatie over inversteringsaftrek of heb je nog vragen? Neem contact op met je bedrijfsadviseur van OOvB.