Je moet de achterstanden bij de fiscus gaan aflossen. En nu?

Onze verwachting is dat eind derde kwartaal en in het vierde kwartaal van dit jaar veel ondernemers hun opgelopen achterstanden bij de fiscus moeten gaan aflossen.

Naast vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting betreft het ook veelal BTW. Tevens kan het zijn dat er nog afspraken zijn gemaakt, zoals tijdelijke huuropschorting, afspraken met leveranciers, pensioenfondsen etc.

Ook is onze verwachting dat de banken in de loop van het vierde kwartaal weer de aflossingen (en rente) gaan incasseren en daarnaast zullen ook de lopende belastingen weer gewoon betaald moeten worden aan de fiscus.

Een slimme ondernemer is goed voorbereid:

Voor veel ondernemers betekent bovenstaande een behoorlijke aanslag op de liquiditeiten, die er in veel gevallen (nog) niet zijn.

Ons advies aan deze ondernemers is om tijdig te beginnen met het voorbereiden van hun financieringsvraagstukken. Zo’n aanvraag vraagt om een gedegen analyse en een goede presentatie van je businessmodel. Een goede liquiditeitsprognose is hierbij van wezenlijk belang, omdat je dan goed inzichtelijk krijgt hoe jouw liquiditeiten zich het komende jaar ontwikkelen.

Om alles goed inzichtelijk te krijgen en te onderbouwen, is tijd nodig en de benodigde expertise. De OOvB Financieringsdesk kan je daarbij helpen.

Start tijdig met jouw voorbereiding en wacht niet tot je in eventuele liquiditeitsproblemen komt.