Kredietverzekeraar voorziet meer faillissementen door coronaschulden

Volgens kredietverzekeraar Allianz Trade, stijgt het aantal faillissementen dit jaar met ruim 50%. Hiermee stijgt het aantal faillissementen harder dan in andere Europese landen, zo is de verwachting.

De reden hiervan heeft te maken met de royale financiële steun die de overheid heeft gegeven ten tijde van Corona, zo zegt de kredietverzekeraar. Deze steun is ook terechtgekomen bij bedrijven die het ook al voor de coronaperiode lastig hadden. En die zullen niet allemaal aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zo is de stelling.

Over de jaren 2021 en 2022 waren het aantal faillissementen aan de lage kant en was zelfs sprake van een afname van zo’n 40%.

Met de voorspelde stijging komt het aantal faillissementen naar verwachting uit op het niveau van voor Corona.