Levenstestament

Mariëlle te Lindert, jurist, snijdt in haar blog een minder populair item aan. Het levenstestament. Wellicht niet populair, maar wel erg belangrijk om bij stil te staan.

Iedere ondernemer hoopt dat het zover niet komt. De situatie waarin je door omstandigheden zelf niet in staat bent om de onderneming te leiden en beslissingen te nemen. Toch is het goed om hierover na te denken en op tijd voorzieningen te treffen. Het laten opstellen van een levenstestament kan zo’n voorziening zijn.

Een levenstestament geldt tijdens het leven en bepaalt wie bevoegd is om beslissingen te nemen indien je daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of ziekte.

Zowel het waarnemen van financiële belangen als medische en/of persoonlijke belangen kunnen in een levenstestament worden geregeld. Ben je aandeelhouder of bestuurder van een vennootschap dan kun je bepalen wie namens jou beslissingen kan nemen in het belang van de onderneming.

In het levenstestament kun je ook benoemen of je wel of geen medische behandeling wilt ondergaan en of je bijvoorbeeld gereanimeerd wilt worden. De persoon die wordt benoemd om namens jou te handelen is de vertrouwenspersoon. Er kunnen ook meerdere vertrouwenspersonen worden benoemd. Bijvoorbeeld één vertrouwenspersoon voor medische zaken en een vertrouwenspersoon voor financiële zaken. Het benoemen van meerdere vertrouwenspersonen met dezelfde verantwoordelijkheid kan tot praktische problemen leiden. Artsen en banken wensen namelijk vaak maar één contactpersoon.

Ook in geval van estate planning kan een levenstestament uitkomst bieden. Vaak zien we dat in de praktijk een schenkingsplan wordt gemaakt om het opgebouwde vermogen in fasen en daarmee zo fiscaalvriendelijk mogelijk aan de (klein)kinderen te kunnen schenken. Het opstellen van een levenstestament zorgt ervoor dat uitvoering aan het schenkingsplan gegeven kan blijven worden, ook als je daar zelf door omstandigheden niet toe in staat bent. In het levenstestament kun je ook bepalen of er toezicht op de vertrouwenspersoon wordt gehouden. Dit biedt ruimte om bijvoorbeeld meerdere kinderen een rol toe te delen. Één van de kinderen is vertrouwenspersoon en een of meer andere kinderen houdt jaarlijks toezicht op de uitgevoerde taken.

Een levenstestament wordt opgesteld door een notaris en geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. De notaris houdt een afschrift van het levenstestament, maar zal ook in overleg bepalen aan welke instanties een afschrift wordt verstrekt. Te denken valt aan de bank, de huisarts en/of een behandeld arts.

Een levenstestament is niet hetzelfde als het inschrijven van een gevolmachtigde in het Handelsregister. En gevolmachtigde mag namelijk te allen tijde namens de onderneming handelen binnen het kader van de volmacht. In een levenstestament wordt bepaald door wie en hoe gehandeld moet worden als je (tijdelijk) niet in staat bent om de ondernemersbelangen te behartigen. De volmacht op grond van een levenstestament wordt daarom niet ingeschreven in het Handelsregister.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.