Maatregelen op Prinsjesdag iets positiever dan verwacht

Hoewel de troonrede en de bespiegelingen daarop, misschien nog nadreunen, is het volgens de berekeningen van het CPB een stukje minder somber dan gedacht. Ten opzichte van afgelopen zomer blijken zowel economische groei, koopkracht als de werkloosheid mee te vallen. Te danken aan het derde pakket van steunmaatregelen dat de overheid onlangs afkondigde.

Het CPB ging enkele maanden geleden nog uit van een oplopende werkloosheid tot 6,5% van de beroepsbevolking voor volgend jaar. Volgens de meest actuele inschattingen zal de werkloosheid oplopen tot 5,9% van de beroepsbevolking.

Ook de koopkracht neemt sterker toe dan gedacht, enkele maanden geleden. Het CPB hield rekening met een koopkrachtstijging van 0,4% voor het komende jaar. Terwijl de laatste inschattingen uitgaan van een koopkrachtstijging van 0,8%.

De economische groei valt eveneens iets hoger uit. Het CPB gaat nu uit van een economische groei van 3,5%. Iets hoger dan de 3,2% die in de afgelopen zomer nog werd voorspeld.

Ondanks de iets positievere vooruitzichten, wordt enige voorzichtigheid uitgesproken. Een tweede corona uitbraak of een slechte uitkomst van de Brexit gesprekken, kan danig roet in het eten gooien.