Minder nieuwbouwwoningen in 2023

Vanuit de bouwwereld klinken zorgelijke berichten over de verwachting van het aantal te bouwen woningen in 2023. Alleen al het aantal afbouwcertificaten ligt dit jaar zo’n 20% lager dan een jaar eerder, zo stelt Thermometer Koopwoningen van WoningbouwersNL.

Minder nieuwbouwwoningen in 2023

Volgens dezelfde club zal het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 blijven steken op minder dan 60.000. Terwijl het aantal nieuwbouwwoningen in 2022 uitkomt op 71.000. Dat strookt niet met de ambitie van het kabinet waar nog werd gesproken van 1 miljoen woningen in 10 jaar, ofwel een gemiddelde van 100.000 woningen per jaar.

Verbeteringen lijken nog niet aanstaande te zijn. Vooralsnog zullen de grondstoffenprijzen hoog zijn. Ook zijn tal van aanvullende eisen op het gebied van energiezuinigheid en milieu niet bevorderlijk voor de kostprijs.

De grootste dreiging wordt echter verwacht van de effecten van het stikstofbesluit. Want als geen nieuwe bestemmingsplannen afgegeven kunnen worden (vanwege de stikstofmaatregelen), dan kan er ook niet gebouwd worden, aldus specialisten van Bouwend Nederland.