MIT R&D samenwerkingsprojecten

Wanneer je met andere mkb’ers samen producten, productieprocessen of diensten ontwikkelt die nieuw zijn voor de stand der technologie, kan de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten interessant zijn.

Het kabinet en de regio’s stellen in 2021 opnieuw budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.  Bovendien stimuleert de MIT dat MKB innovatieprojecten beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

De kennis- en innovatieagenda's

Het rijk en de Provincies willen de Nederlandse economie versterken door te investeren in MKB’ers die innovaties ontwikkelen binnen de Topsectoren. Sinds 2021 dient een MIT project aan te sluiten bij het missie gedreven topsectoren beleid. Dit beleid is vertaald naar de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s en sleuteltechnologiën:

Kennis- en Innovatieagenda’s

 • Energie en Duurzaamheid
 • Gezondheid en Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid

 

Sleuteltechnologieën

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Techno-logies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life Science Technologies
 • Nanotechnologies

 

Binnen deze regeling zijn er verschillende instrumenten, waaronder de MIT-R&D samenwerkingsprojecten. Een MKB ondernemer kan, namens een samenwerkingsverband, een aanvraag indienen voor een R&D samenwerkingsproject. Een MIT-R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Beide bedrijven dienen voor eigen economisch en technisch risico deel te nemen aan het project.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject. De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers. Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen.

Je kunt de subsidie MIT R&D Samenwerking 2021 aanvragen vanaf 1 juni 2021 09.00 uur.

Neem bij interesse of voor meer informatie gerust contact op met één van onze adviseurs.

 

Meer subsidie artikelen: