Nederlandse economie groeit nog altijd stevig door.

De eerste donkere wolken voor de Nederlandse economie werden afgelopen maanden met regelmaat aangekondigd. Een terugval in vraag naar auto’s leidde vooral bij Duitse autobouwers en aanverwante industrie tot een serie van winstwaarschuwingen. Samen met de handelsbeperkingen tussen China en de Verenigde Staten leek het recept voor een economische recessie op de plank te liggen.

Misschien daarom is het dan ook wel verrassend dat de Nederlandse economie wel tegen een stootje lijkt te kunnen. De rekenmeesters van het CBS hebben berekend dat onze economie over het afgelopen kwartaal opnieuw is gegroeid, met een percentage van een 0,5%. De feitelijke oorzaak is gelegen in de toename van binnenlandse bestedingen en met name door investeringen in vaste activa zoals woningen, gebouwen, vervoersmiddelen en machines. Het CBS houdt er zeker rekening mee dat de nog immer aanwezige dreiging van een handelsoorlog effect zal hebben op de Nederlandse economie. Echter, zo geeft zij aan, is het moeilijk te voorspellen wat de daadwerkelijke impact lijkt te zijn.

Ons land heeft zich ook weer laten zien als exportland, waarbij de uitvoer van goederen en diensten groeide met een percentage van 3% ten opzichte van het eerste kwartaal.