Nieuw akkoord voor Horeca CAO

Zowel werkgevers als werknemers hebben hun akkoord gegeven over een nieuwe Horeca CAO. De nieuwe CAO gaat in per 1 januari 2022 en zal gelden tot en met 2023. Er wordt gesproken over een evenwichtig pakket aan maatregelen. Of, zoals FNV Horeca het noemt, ‘dit is een CAO waarmee gebouwd kan worden aan de voortgang van de sector’.

Nieuw akkoord voor Horeca CAO

De belangrijkste punten uit de vernieuwde CAO.

  • Een loonsverhoging van 3,4% ingaande op 1 april 2022 én een loonsverhoging van 2% vanaf 1 januari 2023 voor vakkrachten beneden het eindloon
  • Een loonsverhoging van 2% ingaande op 1 april 2022 én een loonsverhoging van 2% vanaf 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (en langer dan 24 maanden in dienst)
  • Lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren tot 21 jaar 10 tot 20% omhoog
  • Loongebouw met treden met daarin verwerkt een jaarlijkse periodiek van 2% bij voldoende functioneren;
  • Per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van € 150p/j voor eigen ontwikkeling';
  • Betere balans werk en privé door o.a. een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal 3 weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.