Nieuwe EU-regels over minmumloon?

Als het aan de Europees parlement ligt, dan gaan werkgevers hun medewerkers in de laagste salarisschalen aanmerkelijk meer salaris betalen. Voor Nederlandse werkgevers zou dat een stijging van zo’n 40% betekenen.

Hans Biesheuvel van ONL vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Naar zijn overtuiging krijgt het MKB al genoeg voor de kiezen.

Volgens het principeakkoord dient de fatsoensnorm gehanteerd te worden en zou het minimumloon in Nederland omhoog moeten naar 14 euro per uur.

Minister Karien van Gennip zegt tevreden te zijn met de nieuwe regels door het EU-parlement, maar benadrukt dat Nederland zelf blijft gaan over de hoogte van het minimumloon. Dus, de voorgestelde 14 euro hoeft niet verplicht verhoogd te worden, aldus de minister. Niettemin zijn de acties, zoals onlangs bij Schiphol, waarbij het loon significant verhoogd wordt, tekenen dat de laagste lonen zullen gaan stijgen.