Ondernemersavond WAB 21 oktober 2019

Ondernemersavond WAB 21 oktober 2019

Inschrijven voor dit event is op dit moment niet meer mogelijk.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Kern van de WAB is dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen gewijzigd.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
 

·  verruiming van de ketenregeling;

·  nieuwe regels voor oproepkrachten;

·  wijziging van de transitievergoeding;

·  ontslagrecht: invoering van een nieuwe cumulatiegrond (i-grond);

·  andere status van payrolling;

·  WW-premiedifferentiatie: hoog en laag tarief
 

Programma

19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Aanvang en opening door Rob Siroen
20.05 uur Plenair gedeelte door Ilona Vinke
21.30 uur Borrel in Grand Café
22.30 uur Einde Bijeenkomst

Locatie

Van der Valk Hotel / Restaurant Cuijk Nijmegen
Raamweg 10
5431 NH Cuijk