Onderweg naar een duurzamere personenautomarkt

Nederland werkt toe naar schone mobiliteit in 2050. Dit betekent dat voertuigen geen broeikasgassen meer uitstoten. De afgelopen jaren heeft Nederland zich ingezet om onder andere de personenautomarkt duurzamer te maken. Denk aan subsidie- en financieringsregelingen voor de aanschaf van elektrische voertuigen. Liggen we op koers? Het Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s 2022 geeft een inkijkje.

Opvallende ontwikkelingen uit het rapport

Het aantal batterij elektrische voertuigen (BEV’s) in Nederland groeit. Wel nam het aantal in 2021 mínder hard toe dan de 3 jaar daarvoor. In april 2022 was:

  • 3% van de Nederlandse auto’s elektrisch (BEV)
  • 1,7% een plug-in hybride voertuig (PHEV)
  • 85% een benzineauto en 9,2% een diesel
Populaire elektrische auto's

De populariteit van (iets) kleinere modellen elektrische auto’s groeit. Het aantal in het hoogste segment (E, de hogere middenklassen) neemt af, terwijl er meer BEV’s komen in de kleine tot midden klasse (B tot en met D).

Meer laadpunten

Ook het aantal laadpunten neemt toe: eind 2021 waren er 85.000. Ter vergelijking: eind 2020 was dat 65.000. Het aantal privé laadpunten werd eind 2021 geschat op 220.000. In 2020 was dat 160.000.

Waarom het trendrapport?

Het rapport laat ontwikkelingen zien in de personenautomarkt vanaf eind 2013 tot en met 2021. Het kijkt naar:

  • de grootte van het Nederlandse wagenpark
  • de brandstofmix
  • nieuwverkopen
  • occasions
  • de laadinfrastructuur. 

Met het trendrapport vergelijken we feitelijke ontwikkelingen in de automarkt met eerder gemaakte schattingen. Zo helpt het ook om te bepalen of we het Nederlandse verduurzamingsbeleid moeten aanpassen.

Download het trendrapport op de site Tweedekamer.nl

 

 

Bron: Vindsubsidies.nl