Onzekerheid leidt tot wens om bedrijf te verkopen bij ondernemers

Voor maar liefst 2/3 van alle ondernemers is hun pensioen afhankelijk van de verkoop van hun bedrijf. Bij een rondvraag langs vele MKB ondernemers door aan- en verkoopbemiddelaar Marktlink, blijkt dat het aantal ondernemers dat hun bedrijf binnen een periode van twee jaar wil verkopen, bijna is verdubbeld.

Van 1 op 10, ruim een jaar geleden, tot 1 op 6 op dit moment. De belangrijkste reden hiervan heeft te maken met een grotere onzekerheid over het economisch welvaren. De gevolgen van Brexit, nog steeds. De handelsspanning tussen China en Amerika, en diverse bronnen van onrust in eigen land, milieu, opstand van boeren, lerarenstakingen, worden genoemd.

Iets verdere navraag leert dat de ondernemers met een verkoopwens ook kwetsbaarder lijken dan de ondernemers die nog lekker door willen gaan. Bij de laatstgenoemde groep wordt overwegend goed ‘gedraaid’.

Een opmerkelijk punt is wel de verwachting van de verkoopopbrengst. Vele ondernemers gaan ervan uit dat hun bedrijf meer opbrengt dan wat op basis van marktrealiteit is te verwachten, aldus de overnamespecialisten van Marktlink. Ook afgelopen jaar zijn daarom vele transacties niet uitgevoerd. Wel is het zo dat de waarderingsverwachting bij de laatste rondvraag lager is dan bij de rondvraag ruim een jaar geleden. Het lijkt er dus op dat de marktrealiteit wel doordringt.

Tip!
Ben je benieuwd naar de waarde en de verkoopkansen van jouw bedrijf? Praat er eens over met je OOvB bedrijfsadviseur.