Ook voor de studiefinanciering heeft de coronacrisis gevolgen!

Omdat de Corona crisis ook studenten op verschillende manieren heeft getroffen, heeft DUO diverse regelingen versoepeld.

Allereerst vervalt de bijverdiengrens voor alle studenten in 2020. Hierdoor mogen studenten onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de studiefinanciering. De regeling is komen te vervallen omdat sommige studenten vanwege de uitbraak van het Coronavirus extra hebben gewerkt in verband met een cruciaal beroep. Om te voorkomen dat studenten studiefinanciering terug moeten gaan betalen is in 2020 voor alle studenten de bijverdiengrens komen te vervallen.

Ten tweede is het (indien nodig) mogelijk om de studielening (tijdelijk) te verhogen bij DUO. Dit kon voorheen uiteraard ook, maar voor het belastingjaar 2020 kan dit eventueel met terugwerkende kracht vanaf het begin van het studiejaar.

Tot slot is het reisrecht uitgebreid. Omdat veel studenten de afgelopen periode minder gebruik hebben gemaakt van hun ov-reisrecht ontvangen studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit én in maart gebruik maakte van het recht op studiefinanciering 3 maanden extra reisrecht. MBO studenten hebben normaliter al een reisrecht voor de nominale studieduur plus drie extra jaren. Voor hen geldt deze verlenging dus niet.

Geen wijziging maar wel een belangrijk aandachtspunt is het verleggen van het peiljaar voor de aanvullende beurs. Daalt het inkomen van de ouders in 2020, dan is het mogelijk om verlegging van het peiljaar naar 2020 aan te vragen. Voorwaarde voor deze verlegging is dat het gezamenlijke inkomen ten opzichte van het peiljaar met minstens 15% is gedaald. Voor het studiejaar 2020 wordt normaliter uitgegaan van het peiljaar 2018. Door het verleggen van het peiljaar naar 2020 (of 2019) komt de student mogelijk wel in aanmerking voor de aanvullende beurs / ontvangt de student een hogere aanvullende beurs. Ook voor het studiejaar 2021 kan het peiljaar van 2019 worden verlegd naar het jaar 2020 (of 2021) indien het inkomen in dat jaar gedaald is. Voor het jaar 2022 wordt standaard al uitgegaan van het peiljaar 2020. Een slecht 2020 kan er derhalve voor zorgen dat zowel in 2020, 2021 en 2022 gebruik van dit peiljaar kan worden gemaakt.