Ook zware industrie heeft toekomst in Nederland

Het kabinet lanceert het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Een programma dat ervoor dient te zorgen dat de verschillende duurzaamheidsinitiatieven in lijn lopen en dat er een duidelijke regisseur is, in de rol van de overheid.

Ook zware industrie heeft toekomst in Nederland

In de industrie zijn zo’n 1 miljoen mensen werkzaam. Een belangrijke werkgever dus met een enorme economische impact. Toch is de overheid ervan overtuigd dat de productie uiteindelijk schoner moet en dat grondstoffen meer en meer hergebruikt worden. 

Een grote rol hierin is weggelegd voor het thema energie. Juist hierin dient meer samengewerkt te worden tussen de spelers; zoals bedrijfsleven, overheid en netbeheerders. 

Als duidelijker wordt op welke wijze bedrijven hun energiegebruik in de toekomst zien, kunnen netbeheerders al in een vroeger stadium betrokken zijn om in te spelen op deze voortschrijdende behoefte. Zeker als meerdere energiebronnen – zoals waterstof – ook de nodige infrastructurele investeringen vereisen.