Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Jij bent geholpen, je kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kun je ten laste van de winst brengen.

Voor de fiscus is wat jouw meewerkende kinderen verdienen loon en dus zijn de inkomsten voor het kind belast. Door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hoeven je kinderen in de meeste gevallen geen belasting te betalen.

Alleen al door de algemene heffingskorting is over een inkomen tot bruto € 6.758 per jaar geen inkomstenbelasting verschuldigd.

TIP: Als je de studenten- en scholierenregeling toepast kun je bij de berekening van de in te houden loonheffing uitgaan van een kwartaal in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat je veel minder of geen loonheffing hoeft in te houden waardoor je kind netto meer overhoudt.

De inkomsten van je kinderen zijn voor jou aftrekbaar als loonkosten. Ook de bijkomende kosten, zoals werkkleding en reiskosten, kun je in mindering brengen op de winst.

Je kinderen zijn meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat de familierelatie overheerst. Dit betekent dat je voor je kinderen geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.

Studerende kinderen, welke op het MBO of op het HBO of een universiteit zitten en nog vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering , mogen maximaal bruto € 14.682,96 op jaarbasis bijverdienen zonder dat hun studiefinanciering in gevaar komt. Voor het nieuwe leenstelsel van studiefinanciering geldt geen maximum. Voor 16- en 17 jarigen geldt dat zij voor de kinderbijslag in de zomervakantie netto € 1.330 extra mogen bijverdienen bovenop de vrijstelling van netto € 1.296 per kwartaal.

De beloning die jij je kinderen betaalt voor de geleverde werkzaamheden moet wel in verhouding staan met de aard en duur van de werkzaamheden. Vergelijk de beloning dan ook met wat je een willekeurige derde zou betalen.

LET OP: Voor je vakantiewerkers dien je ook een loonadministratie te voeren, dus als je nog geen werkgever bent hou dan rekening met de administratieve rompslomp en de kosten voor de loonadministratie!

TIP: Behalve als vakantiewerker kun je je kinderen ook gewoon mee laten werken in jouw onderneming. Behalve dat je privé minder hoeft bij te dragen in hun onderhoudskosten verruimd het de fiscale mogelijkheden om je bedrijf te zijner tijd fiscaal vriendelijk over te dragen aan één van je kinderen. Voorwaarde is wel dat zij dan minimaal drie jaren bij jou op de loonlijst staan. Bijkomend voordeel is dat de kinderen een duidelijk beeld krijgen van de onderneming en wat ondernemen inhoudt.