Oproep aan kabinet door Horeca om af te zien van btw-verhoging

Een brede coalitie vanuit de horeca- en cultuursector roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de geplande verhoging van het btw-tarief van 9 procent naar 21 procent te heroverwegen. Ze waarschuwen voor grote economische en maatschappelijke gevolgen.

Oproep aan kabinet door Horeca om af te zien van btw-verhoging

Volgens economische analyses zal de btw-verhoging leiden tot een aanzienlijke daling van festival- en theaterbezoeken en zelfs een afname van sportdeelname. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat de hotellerie en binnenlandse toeristen zwaar getroffen zullen worden, waardoor Nederland minder aantrekkelijk wordt als vakantiebestemming.

Dit zal ook negatieve gevolgen hebben voor andere sectoren zoals cultuur, musea, horeca, retail en vervoer. Bovendien verwacht 82 procent van de zzp'ers in de cultuur- en mediasector een inkomensverlies van 160 miljoen euro.

De coalitie stelt dat de btw-verhoging op lange termijn meer kost dan het oplevert en roept op tot een gesprek met het kabinet om samen te werken aan het behoud van een bloeiend cultureel, sportief en maatschappelijk leven. Ze benadrukken het belang van toegankelijkheid van cultuur, sport, horeca, boeken, evenementen en nieuws voor alle Nederlanders.