Overname Eenheid voor Administratie per 1 januari 2021

Het is zover: administratiekantoor Eenheid voor Administratie is met ingang van 1 januari 2021 officieel verder gegaan onder de vlag van OOvB adviseurs en accountants. 

Overname administratiekantoor Eenheid voor Administratie

Deze overname is het logische gevolg van de samenwerking tussen Eenheid voor Administratie en OOvB adviseurs en accountants die ruim twee jaar geleden is opgestart. Tijdens de samenwerking is duidelijk geworden dat er een goede klik is tussen beide partijen. Dit heeft ons doen besluiten om de samenwerking verder te intensiveren en Eenheid voor Administratie per 1 januari 2021 over te nemen.

De overname door OOvB betekent dat de medewerkers van Eenheid voor Administratie worden opgenomen in het OOvB team in Wanroij. Ook het voormalige directie duo van Eenheid voor Administratie, Willy Willems en Tiny Wouters, blijft betrokken. Met onverminderd enthousiasme zullen zij zich richten op de bestaande klanten die al zo lang vertrouwen op de administratieve en financiële dienstverlening.

Deze overname sluit aan bij onze visie om onze expertise en diensten regionaal verder uit te rollen. Wij zijn erg blij met deze mooie ontwikkeling!