Prinsjesdag 2019

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlijk de hoofdrol spelen.

Waar het natuurlijk echt om gaat is de troonrede, of liever gezegd, de plannen die het kabinet heeft voor het aankomende jaar. En, het ziet er best rooskleurig uit. In ieder geval blijkt maar eens te meer dat het kabinet aandacht heeft voor de koopkrachtontwikkeling van de werkenden en de middeninkomens. Toch is er ook reden voor zorg. Vooral de iets langere termijn vertoont een wat somber economisch beeld. De economie dreigt te vertragen door spanningen rondom de Brexit en de dreigende houding die Amerika aanneemt naar handelspartner China.

Maar wat betekent het voor jou als ondernemer? Wij hebben de belangrijkste maatregelen en effecten onder elkaar gezet.

Maatregelen en effecten

Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280 (in 2019). Vanaf 2020 wordt dit met acht termijnen van € 250 en één termijn van € 280 afgebouwd naar € 5.000.

Bijtelling elektrische auto Bijtelling elektrische auto wordt tussen 2020 en 2026 stapsgewijs verhoogd.  

 

Jaar Fiscale bijtelling Maximale cataloguswaarde Bijtelling daarboven
2019 4% € 50.000 22%
2020 8% € 45.000 22%
2021 12% € 40.000 22%
2022-2024 16% € 40.000 22%
2025 17% € 40.000 22%
2026 22% n.v.t. n.v.t.

 

Scholingsaftrek vervalt De aftrek voor scholingskosten vervalt. Dit wordt vervangen voor een individuele subsidieregeling, genaamd het STAP-budget. De exacte inwerkingtreding van de subsidieregeling is nog niet bekend. Maar de doelstelling is om deze aanpassing per 2021 uit te voeren.

Vennootschapsbelasting De verwachte verlaging van de vennootschapsbelasting tarieven wordt gedeeltelijk uitgesteld. Het lage tarief tot € 200.000 wordt verlaagd van 19% naar 16.5% in 2020 en van 16.5% naar 15% in 2021. Het hoge tarief boven de € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en in 2021 wordt het tarief wel verlaagd van 25% naar 21.7%

De betalingskorting die wordt verrekend wanneer in één keer vooraf de vennootschapsbelasting wordt voldaan wordt afgeschaft per 2021.

Werkkostenregeling Met ingang van 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling verruimd, van 1,2% naar 1,7%, voor zover de loonsom niet meer bedraagt dan € 400.000 daarboven blijft het 1,2%. Het is hierdoor mogelijk om tot € 2.000 meer onbelast te vergoeden aan werknemers. Vanaf 1 januari 2020 mogen de kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) vrijgesteld worden verstrekt.

Innovatiebox Per 2021 stijgt het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 9 %. Innovatieve ondernemingen kunnen in 2020 nog onverkort gebruik maken van de innovatiebox.

Overdrachtsbelasting De overdrachtsbelasting voor de overdracht van niet-woningen wordt verhoogd van 6% naar 7%. Niet woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen of gronden die zijn bestemd voor woningbouw, maar ook hotels of pensions.

Assurantiebelasting Boeren die mogelijke schade aan hun gewassen willen verzekeren tegen extreme weersomstandigheden zijn voor deze verzekering vrijgesteld van assurantiebelasting en hoeven vanaf 2020 geen 21% assurantiebelasting meer te betalen.

Werkgevers die een verzekering hebben die geheel of gedeeltelijk mogelijke financiële verplichtingen afdekken die een werkgever heeft bij de verplichting om loon door te betalen bij ziekte of doordat hij zelf het risico draagt van de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen is per 2020 eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.

Wil je meer weten over de begroting die op prinsjesdag is gepresenteerd? Aarzel niet en neem contact op met jouw relatiebeheerder.