OOvB prinsjesdag

Prinsjesdag 2022

Het zijn roerige tijden. Torenhoge energieprijzen, stijgende inkoopprijzen, hogere huren, klimaatmaatregelen, hogere rentes. Als er één ding zeker is, dan is het wel dat op dit moment niets zeker is. Het veroorzaakt veel onrust. Bij burgers en bij ondernemers.

De regering zet zich in om een tal van maatregelen te nemen die dienen te leiden tot het ‘repareren’ van het koopkrachtverlies dat anders wel eens zou kunnen leiden tot een stevige recessie.

Tijdens Prinsjesdag werden de belangrijkste maatregelen gepresenteerd. Wij hebben een aantal maatregelen opgesomd die voor jou als ondernemer in het bijzonder van belang zijn.

Prinsjesdag 2022

Verlaging eerste schijf inkomstenbelasting

Het tarief van de eerste schijf (tot €73.071) in de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 37,07 % naar 36,93 %.

 

Afbouw Algemene heffingskorting met verzamelinkomen per 2025

Tot 2025 wordt voor het berekenen van de algemene heffingskorting alleen uitgegaan van inkomen uit wonen en werk (box 1). Vanaf 2025 wordt voor deze berekening uitgegaan van het verzamelinkomen, naast het inkomen uit box 1 telt ook het inkomen uit box 2 en box 3 mee.  Hierdoor bouwt heffingskorting sneller af.

 

Uitfasering middelingsregeling

De middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft. 2022-2023-2024 is daarmee het laatste tijdvak waar middeling over mogelijk is.

Uitruil zelfstandigenaftrek en arbeidskorting

In 2023 gaat de zelfstandigenaftrek met stappen van € 1.280 omlaag tot € 900 in 2027. Deze afname wordt deels gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting.

 

Afschaffen Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Vanaf 2023 mag geen FOR meer worden opgebouwd. Ten aanzien van de reeds opgebouwde FOR verandert er niets.

 

Wet excessief lenen

De leengrens van €500.000 wordt verhoogd naar € 700.000. Een DGA mag niet meer dan € 700.000 vanuit zijn eigen B.V. uitlenen aan privé. Daarnaast zullen deze leningen qua omvang en condities altijd zakelijk moeten zijn. De lening ten behoeve van de eigen woning valt niet onder deze grens.

 

Invoering progressieve tweede schijf voor inkomen uit box 2

Per 2024 wordt box 2 inkomen belast op basis van twee schijven. De eerste schijf loopt tot € 67.000 met een percentage van 24.5% , daarboven is het percentage 31%. Dividend uitkeringen in box 2 worden dus maatwerk.

 

Box 3 rendement op sparen en belegen

Er wordt voor niet bezwaarmakers geen rechtsherstel geboden voor 2017-2020.

Vanaf 2026 wordt een box 3-stelsel ingevoerd op basis van reëel rendement, tot die tijd wordt de belasting berekend op basis van de overbruggingswetgeving.

 

Het box 3 tarief wordt verhoogd van 31% in 3 jaar naar 34%.

 

Daarnaast wordt de leegwaarderatio bij verhuurde panden versobert, terwijl in eerdere berichten over afschaffing werd gesproken. Deze lijkt dus van de baan te zijn.

 

Aanpassing vennootschapsbelasting tarief

De sinds afgelopen jaar verhoogde eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt weer verlaagd van €395.000 naar € 200.000. Daarnaast wordt het tarief van de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19% en over winst boven de €200.000 moet 25,8% VPB worden betaald.

 

Verhoging kostenvergoeding loonheffing

Zowel de thuiswerkvergoeding als de reiskostenvergoeding wordt volgend jaar verhoogd. De thuiswerkvergoeding wordt € 2,13 per dag. De reiskostenvergoeding wordt vanaf 2023 € 0,21 en vanaf 2024 € 0,22.

 

Prijsplafond voor energie

Het vanaf 1 juli verlaagde btw tarief op energie wordt weer verhoogd vanaf 2023, wel krijgen kwetsbare huishoudens een energietoeslag van € 1.300. Daarnaast komt er een prijsplafond voor kleine gebruikers. Tot 1.200 m3 gas en 2.400 kWh elektriciteit wordt maximaal € 1,5 per m3 gas gerekend en € 0,70 per kWh elektriciteit. Wie meer verbruikt betaalt over dat meerdere de marktprijzen. Aan de exacte uitwerking wordt nog gewerkt. Ook wordt een eventuele tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB bedrijven nog besproken. In november verwachten ze met een oplossing te komen.

 

Bedrijfsopvolgingsregeling

Op Prinsjesdag is nog niks gezegd over de bedrijfsopvolgingsregeling, maar de verwachting is dat in november meer bekend wordt over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling.

 

Einde Jubelton

Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de verhoogde eigen woning vrijstelling. Effectief wordt de verhoging vanaf 2023 al afgeschaft omdat de vrijstelling voor de eigen woning dan gelijk wordt getrokken met de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947.

 

Overdrachtsbelasting

Het overdrachtsbelasting tarief voor vastgoed, dat niet als eigen woning wordt aangemerkt, wordt verhoogd van 8% naar 10,4%. Bedrijven en beleggers gaan dus meer overdrachtsbelasting betalen.

 

Nultarief BTW

Op zonnepanelen is vanaf 2023 het nultarief van toepassing.

 

Afschaffing Vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers

De bpm vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers wordt afgeschaft in 2025. Voor emissievrije bestelauto’s blijft deze vrijstelling wel bestaan.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe fiscale maatregelen? Ben je benieuwd of deze maatregelen impact hebben voor jou persoonlijk of voor je bedrijf? Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze fiscalisten.