Procedures en codes zijn niet voldoende om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken

Vaak wordt gedacht dat protocollen en procedures ervoor zorgen dat gedrag verandert. Toch is dat niet het geval. Misschien heeft u gekeken naar de verklaring van John de Mol over de misstanden bij The Voice.

En misschien heb je ook ontdekt dat meneer de Mol oprecht in de veronderstelling was dat ‘het systeem’ zo professioneel ingericht was, waardoor alle misstanden wel naar boven zouden komen. Volgens filosoof Bart Jansen is dat dus een misvatting. De ‘daders’ en slechteriken houd je niet tegen met een regel. Het is net zoiets als stellen dat het verboden is om te stelen.

Veel belangrijker is het om oog te hebben voor de cultuur in een bedrijf. Hoe zijn de formele én informele omgangsvormen? Wanneer is iets humor, en wanneer wordt het pesten? Op welke wijze laat je als baas en leider zien hoe je een bepaalde cultuur in stand houdt, of juist niet?

De filosoof stelt dat een teveel aan regels juist averechts werkt. Het maakt namelijk een beetje lui om op de cultuur te letten. In de veronderstelling dat ‘het systeem’ werkt om misstanden op te sporen. Dus leiders, het is aan jullie. Jullie zijn het voorbeeld, ogen en oren om de cultuur in je bedrijf aan te voelen. En op te treden als dat wenselijk of nodig is.