Regeling onwerkbaar weer checklist voor werkgevers

Wat u vanaf 1 januari moet doen

Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Nu kan dat ook al, maar vanaf 1 januari 2020 wijzigt het volgende:

Wachtdagen

Bij vorst, ijzel, sneeuwval en gelden 2 wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen betaalt u gewoon het loon door aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken kunt u aanspraak maken op WW voor uw werknemers bij onwerkbaar weer.

Melding per dag dat buitengewone natuurlijke omstandigheid zich voordoet

Als werkgever dient u vanaf 1 januari 2020 dagelijks melding te doen aan het UWV van iedere dag waarop ten gevolge van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kan worden gewerkt.

Voorwaarden meldingen

Als werkgever maakt u gebruik van het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier. De melding dient in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden waarvoor 2 wachtdagen gelden vóór 10:00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door het UWV.

Let op: indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden voor het doen van een melding bent u als werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon aan uw werknemers.

CAO aanpassen

Indien u als werkgever gebruik wilt maken van deze regeling, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in uw cao gedefinieerd te zijn welke weersomstandigheden voor toepassing van deze regeling in aanmerking komen.

Meer nieuws over Bouw & Onderhoud