Relevantie van uitzendbureaus neemt verder toe

Om een antwoord te hebben op het schreeuwende personeelstekort, blijkt dat een mix van maatregelen nodig is. Eén van de maatregelen, aldus TNO, die er onlangs een whitepaper over schreef, is de inzet van externen, waaronder uitzendwerk.

Om het personeelsprobleem op te lossen, wordt bij bedrijven teveel vanuit één oplossingsrichting gedacht, zo stelt TNO. Daarbij staat het werven van nieuwe medewerkers centraal. TNO is van mening dat ook serieus gekeken dient te worden naar andere oplossingen. Zoals de inhuur van uitzendkrachten of detacheerders. Bij veel werkgevers in het MKB segment heerst nog vaak de gedachte dat dit veel te duur is. Toch kan het aantrekkelijk zijn als alle overwegingen worden meegenomen.

TNO geeft overigens aan dat er nog meer oplossingsrichtingen zijn. Zo dient bijvoorbeeld ook meer aandacht gegeven te worden aan digitalisering en aan opleiding en ontwikkeling. Want, zo blijkt uit Europees onderzoek, leidt een betere balans in technologie en duurzame inzetbaarheid van mensen tot een 25% betere prestatie en motivatie.