Richtlijnen heropening Horeca

In een onlangs gepubliceerd artikel op de misset horeca is het protocol uitgewerkt door de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoe de horeca zal moeten omgaan tijdens deze coronacrisis. In dit protocol is geen rekening gehouden met de regionaal geldende noodverordening, welke leidend zal zijn.

De belangrijkste punten staan hieronder opgesomd.

Richtlijnen

Er is een maximum van 4 personen aan een tafel, behalve wanneer het een gezin/huishouden betreft dat uit meer dan 4 personen bestaat. Dit geldt ook voor een bar, waar maar 4 personen naast elkaar mogen staan of zitten, met wederom de uitzondering voor grotere gezinnen/huishoudens.

Ondernemers zullen ook duidelijk moeten communiceren welke regels er voor zijn onderneming gelden. De ondernemer is verantwoordelijk voor het nakomen van deze regels. Indien er gasten zijn die zich niet aan de regels houden kan hij de toegang ontzeggen of de gast (laten) verwijderen.

Reserveringen

De horeca mag voorlopig uitsluitend werken met reserveringen (met uitzondering van het terras), waarbij wordt opgemerkt dat aan de deur reserveren ook mogelijk is. Bij binnenkomst moeten de gasten hun handen wassen/ontsmetten en zal er een controlegesprek plaatsvinden. Dit gesprek is nodig om in te kunnen schatten of er risico’s zijn. De KHN roept op om de check vooraf heel serieus te nemen.

Voor de terrassen geldt dat iedereen aan een tafel moet zitten en dat de regels van 1,5 meter worden toegepast. Mensen op het terras mogen niet in de horecagelegenheid naar binnen zonder dat er een controlegesprek plaats vindt. Ook zal het maximum van 30 personen binnen niet mogen worden overschreden.

Keuken

Voor de keukenmedewerkers gelden ook een aantal regels. Zo moeten alle medewerkers ieder halfuur hun handen wassen en dienen de werkoppervlakten ieder uur gereinigd te worden. Daarbij zal ook de 1,5 meter moeten worden toegepast. Uitzonderingen daarop zijn dat wanneer er een goede afscheiding kan worden gerealiseerd of er dagelijks voorafgaand aan de werkzaamheden een controlegesprek met de medewerker plaatsvindt om de gezondheid te checken. Daarnaast zullen ook de kruislijnen in de keuken moeten worden vermeden.

Leveranciers

De leverancier zal ook de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Hij zal ook geen goederen mogen leveren wanneer hij verkoudheids- en/of griepklachten heeft. Er zal met de leverancier moeten worden afgesproken waar hij de goederen kan uitladen en zal vervolgens afstand nemen.

Zoals eerder al aangegeven kan het zijn dat er regionaal andere regels gelden vanwege een mogelijke noodverordening, deze is leidend en kan andere regels opleggen. Mocht je daar twijfels of vragen over hebben is het verstandig in contact te treden met de Gemeente.