Ruim 70% van de bedrijven zet stappen op gebied van digitalisering

In het afgelopen jaar heeft bijna 71 procent van de bedrijven stappen ondernomen op het gebied van digitalisering. De belangrijkste reden voor deze digitaliseringsinspanningen is het streven naar een verhoogde productiviteit en efficiëntie.

Interessant genoeg meldt iets meer dan de helft van deze bedrijven dat ze geen significante hindernissen hebben ondervonden, zoals hoge kosten of een gebrek aan gekwalificeerd personeel, tijdens dit digitaliseringsproces. Deze bevindingen zijn gebaseerd op nieuwe gegevens uit de Conjunctuurenquête Nederland, zoals gerapporteerd door het CBS. Het onderzoek, uitgevoerd in augustus 2023, omvatte vragen over digitalisering die werden gesteld aan bedrijven met vijf of meer werknemers in de sectoren industrie, detailhandel en dienstverlening. Digitalisering omvat hierbij het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en/of digitale technologieën.