Is Russische invasie zorgelijk voor cyberveiligheid in Nederland?

Het wordt al een hybride oorlog genoemd. De invasie van Rusland in Oekraïne. Hybride omdat een deel van de invasie bestaat uit fysieke aanslagen en aanwezigheid van militairen ‘op de grond’. Het onzichtbare deel is misschien minstens zo kwetsbaar en betreft de digitale aanvallen van de Russische geheime diensten op digitale knooppunten.

Dit kunnen systemen van banken zijn, maar ook systemen die zorgen voor energie, drinkwater of netwerken van bedrijven. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beweert dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Russische hackers actief zijn op onze ‘Westerse’ netwerken. Bekend is wel dat afgelopen jaren ook Russische hackers zich toegang hebben verschaft tot Nederlandse routers. Voor zover bekend zijn de beschermingsconstructies afdoende en zijn acties bekend. Niettemin waarschuwt de dienst dat elke onderneming alert dient te zijn op de digitale veiligheid.