Save the date! Uitnodiging bijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het arbeidsrecht wordt met ingang van 1 januari 2020 (opnieuw) gewijzigd. Op dat moment treedt de wet “Arbeidsmarkt in Balans” (WAB) in werking.

Kern van de WAB is dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen gewijzigd. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op maandag 21 oktober 2019, waar we de gevolgen van de WAB voor uw onderneming zullen bespreken en zullen aangeven hoe u hier alvast op kunt anticiperen.

 

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • ontslagrecht: invoering van een nieuwe cumulatiegrond (i-grond);
  • wijziging van de transitievergoeding;   
  • verruiming van de ketenregeling;
  • oproepovereenkomsten;
  • payrolling;
  • WW-premiedifferentiatie.      

 Binnenkort meer hierover, houd onze website daarom in de gaten voor meer info en aanmelding!