Schoon transport binnensteden blijft hoog op de agenda staan

De regering toont zich ambitieus als het gaat om het milieuvriendelijker maken van transport. Vooral als dat gaat om het transport naar en van binnensteden.

Vanaf 2025 mogen gemeentes strenge eisen stellen aan de uitstoot van voertuigen.

Toch vindt de staatssecretaris, Vivianne Heijnen, dat deze ambitie ook haalbaar dient te zijn voor kleinere transportondernemers, die wellicht niet allemaal de investeringsmiddelen hebben om te kiezen voor elektrische of hybride trucks en busjes. De subsidiepot van 30 miljoen, in het leven geroepen om vooral ook die ondernemers te helpen bij hun aanschaf voor een uitstootvriendelijke bus of truck, was binnen één dag leeg.

Op dit moment is het zo dat voor een aantal sectoren ontheffingen van kracht blijven. Dan valt te denken aan kermisexploitanten, marktwagens, verhuiswagens of kranen. Echter, de noodzaak om voertuigen met fossiele brandstoffen in te wisselen voor uitstootvriendelijke voertuigen zal onverminderd van kracht blijven.