SIR-regeling sinds 1 februari 2023 open

SIR staat voor Stimulering van Innovatie in Regio. Om als Brabantse economie concurrerend te blijven is het belangrijk om vernieuwing en innovatie te blijven stimuleren. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant de SIR – regeling ingesteld. Op 1 februari 2023 gaat de regeling voor de tweede keer open.

De SIR-regeling vult een gat in de financieringsketen van de provincie en haar partners om de economie te stimuleren, of het nu gaat om kleine startups of grotere innovatieve mkb-bedrijven.

De subsidie is aan te vragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen.

De doorlooptijd van de SIR-regeling betreft 3 jaar, bedrijven kunnen elk jaar tussen 1 februari en 1 oktober subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 45.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro.

Het jaarlijks subsidieplafond voor MKB in de regio Noordoost-Brabant bedraagt 460.000 euro. Voor startups geldt 150.000 euro.

Heb je interesse in deze subsidie? Ga naar vindsubsidies.nl of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.