Sterft de innovatiebox een langzame dood?

Profiteer er nog van, zolang het kan!

Jeroen van Boekel, fiscalist bij de vestigingen Heesch, Wijchen en Boekel blogt deze week over de innovatiebox. Hij vraagt zich af of de beperking van het voordeel van deze stimuleringsmaatregel tot een langzame dood van de innovatiebox leidt.

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. In het belastingplan 2020 is een wetsvoorstel opgenomen die het voordeel van deze stimuleringsmaatregel verder beperkt.

Ontwikkeling immaterieel activum?

Je komt in aanmerking voor de innovatiebox als je een immaterieel activum zelf hebt voortgebracht. Een immaterieel activum is iets dat weliswaar waarde vertegenwoordigt, maar niet tastbaar is. Je kunt daarbij denken aan eigendomsrechten en patenten.

Om te profiteren van de innovatiebox is het wel van belang dat je zelf het speur- en ontwikkelingswerk hebt gedaan en dit tevens voor eigen rekening en risico hebt gedaan. Hierbij geldt als voorwaarde dat je een speur- en ontwikkelingsverklaring (S&O-verklaring) hebt gekregen.

Werking innovatiebox

Alle winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Bij de invoering van deze regeling was nog sprake van een tarief van 5%, terwijl reguliere winst werd belast tegen 20% en 25,5%. Het was dan ook heel interessant om gebruik te maken van de innovatiebox.

Steeds minder interessant

In de loop der jaren merkte je dat de belastingdienst steeds kritischer werd bij de beoordeling van de vraag welk deel van de winst toegerekend mocht worden aan de innovatiebox.

Bovendien werd het tarief van de innovatiebox per 1 januari 2018 verhoogd naar 7%. Nu ligt het plan er om dit tarief per 1 januari 2021 verder te verhogen naar 9%. Dit terwijl de overige winst vanaf dat moment nog is belast tegen 15% en 21,7%. Zeker bij wat lagere winsten (tot € 200.000) is het voordeel van de innovatiebox vanaf 2021 dus nog “maar” 6%. Nog steeds interessant, maar lang niet meer zo interessant als bij de invoering.

Gaat de innovatiebox verdwijnen?

Zijn deze verhogingen onderdeel van een plan om de innovatiebox langzaam te laten verdwijnen? Ik durf het niet te zeggen. Feit is dat de regeling haar glans wel wat heeft verloren. Toch blijft het, zeker nog in de jaren 2019 en 2020, voldoende interessant om de mogelijkheden van toepassing van de innovatiebox te onderzoeken.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met je fiscalist of relatiebeheerder van OOvB.