Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

Landbouwers en particuliere grondeigenaren in de Provincie Noord-Brabant kunnen subsidie krijgen voor het wijzigen of in stand houden van de bestemming voor hun grond tot een meer natuurgeoriënteerde functie.

Zo kunnen deze grondeigenaren een vergoeding krijgen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Dit kan bijvoorbeeld het instandhouden van groen erfgoed, het bergen van water of het versterken van biodiversiteit ten behoeve van boerenlandvogels en insecten inhouden. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Aanvragers beschikken ten minste 6 jaar over de gebruik of eigendom van het perceel waarop het project gelegen is;
  • Bij de thema’s Functiewijziging en Boerenlandvogels en bijen is het perceel daarnaast de afgelopen 5 jaar landbouwkundig geweest.