Subsidie voor aanpak biobased bouwen

De NABB (Nationale Aanpak Biobased Bouwen) is bedoeld om boeren, industriële verwerkers, en bouwers de kans te geven te profiteren van de groeiende markt voor biobased bouwmaterialen. Het richt zich op het opzetten van duurzame verdienmodellen voor boeren en het verschaffen van duurzame materialen aan bouwers.

Dit initiatief omvat een investering van €200 miljoen om grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te bevorderen, met als doel de milieu-impact van landbouw, industrie, en bouw te verminderen. Met een initiële investering van € 25 miljoen (2022-2025, fase 1) en een reservering van € 175 miljoen voor latere uitbreiding (2025-2030, fase 2), beoogt de NABB een nationale markt te creëren voor biobased bouwmaterialen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie. De ambitie is om in 2030 minstens 30% van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30% biobased materialen te realiseren.

Hoewel de exacte openingsdatum nog niet is bekendgemaakt, zijn de ministeries vastbesloten om in 2030 een aanzienlijk deel van de bouwmaterialen biobased te maken. Concrete stappen zullen worden ondernomen om ketens van boeren, verwerkers, en bouwers op te zetten en op te schalen.

Het plan omvat ook stimuleringsmaatregelen, zoals de aanscherping van milieuprestatie-eisen, financiële bonussen in subsidieregelingen voor woningeigenaren en nieuwe stimuleringsregelingen in de infrasector.

Wil je een aanvraag indienen of meer informatie? Ga naar vindsubsidies.nl en neem contact op.

 

Bron: Vindsubsidies.nl