Subsidienieuws - duurzaamheid

Ondanks de economische malaise als gevolg van de coronacrisis wordt het klimaatakkoord gewoon uitgevoerd. Dat betekent dat de bestaande subsidieregelingen voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) in ongewijzigde vorm blijven bestaan.

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt verlengd tot 2030 en met ingang van 2021 richt de regeling zich naast investeringen in warmtepompen en zonnecollectoren tevens op de isolatie van woningen. De reeds aangekondigde verbreding van de SDE+ met meer CO2-reducerende maatregelen vindt nog dit jaar plaats: de eerste openstellingsronde voor de vernieuwde SDE++ loopt van 24 november 2020 tot donderdag 17 december 2020 17.00u.

Denk jij in aanmerking te komen voor (één van) bovengenoemde subsidies, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Bel ons, wij helpen je graag om dit helder te krijgen en bij het aanvragen van subsidies.

Overig nieuws