Subsidieregeling sanering varkenshouderij: bij twijfel, meld je gerust aan

Openstelling van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020.

Als agrarische ondernemer zit je op dit moment in zo’n onzekere situatie qua toekomst.

De veel besproken uitspraak van de Raad van Staate inzake stikstof zet letterlijk ons hele land op kop, maar in het bijzonder het agrarisch landschap. Volgens mij is er geen arrest van de Raad van Staate geweest wat zoveel impact heeft op economie en op toekomst van bedrijven.

Kortom: als agrarische ondernemer zit je in een grote onzekerheid!

Op 25 november a.s. gaat er voor de varkenshouderij een subsidieregeling sanering varkenshouderij open. Deze was al aangekondigd en zou eigenlijk in september open gaan. Nu lijkt het erop dat deze regeling gekoppeld is aan het stikstofprobleem van de Natura 2000 gebieden, maar dat is niet het geval. Er is een koppeling gemaakt met varkensbedrijven dicht bij bebouwing.

Het budget is wel met 50% verhoogd: van € 120 miljoen naar € 180 miljoen.

Gezien alle problematiek zou het wel eens kunnen dat bij te veel aanmeldingen, het budget nog verder verruimd gaat worden.

In mijn ogen kan je je als varkenshouder je je gerust voor deze regeling aanmelden. Het aanmelden verplicht je nog tot helemaal niets. Pas als er een (concept) beschikking ontvangen wordt, dan moet je de keus definitief maken.

Het kan goed zijn dat je dan weer een paar maanden verder bent. En ondertussen zijn er vast en zeker ontwikkelingen die meer duidelijkheid geven. Ook de prijzen en de prijsverwachting zou anders kunnen zijn in de varkenshouderij over een paar maanden.

Verder speelt natuurlijk de eigen gedachten mee van de bedrijfssituatie: hoe lang wil je nog doorgaan? Wanneer komen er investeringsuitgaven om te voldoen aan de eisen ? Hoe groot zijn die uitgaven ? Welk bedrag aan subsidie komt er uit de berekeningen voor de stallen?

Uiteindelijk is en blijft het toch je eigen keuze als ondernemer of het in je eigen situatie aantrekkelijk is om definitief wel mee te doen of om gewoon de onderneming te blijven voortzetten.

Zie je dit ook als een kans?  Dan gewoon aanmelden voor 25 november 2019!