Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van mkb-ondernemingen met verduurzaming door enerzijds laagdrempelig inzicht te bieden in energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming en/of wagenpark (advies), en anderzijds de ondernemer te helpen met concrete maatregelen, gericht op het uitvoeren van het advies.

In aanmerking komen Nederlandse mkb-ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en eenmanszaken die beschikken over een bedrijfspand met een gasverbruik van minder dan 25.000 Nm3 per jaar én elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh per jaar.

Zowel eigenaar-gebruikers als huurders van een pand dat zij bedrijfsmatig gebruiken komen in aanmerking. Met pand wordt hier ook een deel van een pand bedoeld, indien een onderneming slechts een deel in eigendom heeft of huurt.

Subsidie voor:

  • De gemaakte kosten voor het advies van de energieadviseur over verduurzamingsmaatregelen voor het bedrijfspand of voor de bedrijfsvoering van die mkb-onderneming, indien het advies aan de mkb-onderneming is opgesteld vóór het in opdracht geven van de verduurzamingsmaatregelen;
  • subsidie voor de gemaakte kosten voor de ondersteuning door een energieadviseur of energieregisseur bij het uitvoeren van één of meer verduurzamingsmaatregelen welke volgen uit het advies. 

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. U komt alleen voor subsidie in aanmerking als u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Aanvragen kunnen van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 worden ingediend. Het subsidieplafond van € 28.200.000 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Geïnteresseerd in deze regeling? Neem dan contact met ons op.