Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) vanaf oktober 2020

Vandaag schrijft Ilona Vinke over de verlenging van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen.

OOvB TVL

Ondernemers die voor de eerdere TOGS-regeling en TVL-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL verlenging, mits ze voldoen aan de voorwaarden.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd tot en met juni 2021. Bedrijven vragen de TVL-subsidie steeds voor 3 maanden aan. Per 3 maanden is er maximaal € 90.000 beschikbaar. Deze grens gaat na 1 januari 2021 omhoog.

De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) en is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor de onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

De TVL wordt net als de NOW 3.0 opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet de onderneming minimaal € 4.000 aan vaste lasten in 3 maanden (in plaats van 4 maanden) hebben. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

De komende weken worden de verdere details van de verlenging bekend gemaakt, uiteraard houden wij hierover op de hoogte.

Tot slot, de TVL over de periode juni 2020 tot en met september 2020 kan nog worden aangevraagd tot 30 oktober 2020.

Heb je vragen over de NOW of een van de andere steunmaatregelen, neem dan even contact met ons op.