Terugvragen buitenlandse btw. Hoe werkt dit?

Betaalde je namens de onderneming in 2020 buitenlandse BTW in verband met de aankoop van goederen of diensten in een andere Europese lidstaat? Dan kun je deze BTW mogelijk terugvragen!

Om de buitenlandse BTW terug te krijgen, dient er te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming is in Nederland gevestigd;
  • De onderneming doet geen BTW-aangiften in het land waar de BTW wordt teruggevraagd;
  • De goederen/diensten worden gebruikt voor btw belaste prestaties;
  • Het terug te vragen bedrag aan BTW bedraagt minimaal € 50.

Ben je geen btw-ondernemer of verricht je alleen vrijgestelde prestaties, dan kan de buitenlandse BTW niet worden teruggevraagd.

Om de buitenlandse BTW over 2020 terug te kunnen vragen, dient er vóór 30 september 2021 een verzoek te worden ingediend bij de belastingdienst in Nederland. De Nederlandse belastingdienst stuurt het verzoek daarna door naar het EU-land waarvan de BTW teruggevraagd gaat worden.

Om de aanvraag in te kunnen dienen, dient de onderneming te beschikken over inloggegevens voor de website ‘Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen’. Mocht je nog niet beschikken over deze inloggegevens vraag deze dan tijdig aan!

NB. Met ingang van 1 juli jongstleden zijn de nieuwe regels omtrent e-commerce in werking getreden. Wordt gebruik gemaakt van de Unieregeling (en wordt dus in Nederland via het één loket systeem aangifte gedaan), dan kan de buitenlandse btw niet met dit systeem worden teruggevraagd. Om de buitenlandse BTW terug te vragen dient alsnog een apart verzoek te worden gedaan bij de Nederlandse belastingdienst.

OOvB vernieuwt de whitepaper 'Bedrijfsoverdracht'