(Transport)bedrijven vragen Timmermans om steun voor schoon transport in steden

Volledig ‘schoon’, emissievrij vrachtverkeer in de stad móet opgenomen worden in de door Frans Timmermans aangekondigde Europese ‘Green deal’. Zes toonaangevende Nederlandse bedrijven roepen hier samen met andere Europese bedrijven, een Nederlandse en Europese brancheorganisatie én Natuur & Milieu toe op.

Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans kondigde eerder aan binnen de eerste 100 dagen van zijn termijn te komen met een Europese ‘Green Deal’. Het doel van deze deal is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2030 ruim gehalveerd is. Genoemde partijen vragen Timmermans vandaag in een brief extra aandacht voor de inzet (acties en middelen) om emissievrij vrachtvervoer in steden te kunnen verwezenlijken.

Bedrijven willen steun voor schone vrachtwagens

De bedrijven geloven in de potentie van emissievrij vrachttransport in steden om de CO2-uitstoot te verminderen, luchtkwaliteit te verbeteren en leefbaarheid in steden te vergroten. De beschikbaarheid van schone vrachtvoertuigen is van groot belang om de afspraak in het klimaatakkoord voor de introductie van de zero emissie zones voor stadslogistiek in 30 tot 40 steden in Nederland in 2025 te kunnen halen.

De partijen vragen om de juiste ondersteuning om de komende jaren concrete stappen te kunnen zetten. Belangrijkste aandachtspunten in de brief zijn:

  • Zorg ervoor dat voertuigproducenten meer van deze nul emissie vrachtvoertuigen (batterij-elektrisch of waterstof) gaan produceren
  • Maak schoon goederenvervoer in de stad een van de speerpunten in de Green Deal
  • Start een investeringsfonds voor de aanleg van de benodigde laadinfrastructuur
Stand van zaken in Nederland

De Nederlandse regering gaat in 2020 de transitie naar nul emissie vrachtvervoer stimuleren. Bedrijven kunnen een aanschafsubsidie aanvragen die ten minste 40 procent van de extra kosten ten opzichte een fossiel voertuig zal vergoeden. Op dit moment rijden er volgens het CBS 135 emissievrije vrachtwagens en ruim 3000 elektrische bestelbussen in Nederland. Dat is minder dan 1 procent van alle bedrijfswagens.

Bron: Transport Online