Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)

De eerste OOvB-blog van dit jaar komt uit de pen van Jolanda van Veggel, Senior Belastingadviseur. Werk jij als ZZP'er in de medische sector, dan zul je vast weten wat de wet UBD inhoudt.

De wet Uitbetaalde Bedragen aan Derden is in werking getreden en heeft in eerste instantie veel reactie opgeroepen bij de medische sector. Waarom in eerste instantie bij deze sector?

De wet UBD geeft de verplichting om bedragen die uitbetaald zijn aan derden te melden bij de belastingdienst, de zogenaamde renseigneringsverplichting. Het gaat dan onder meer om bedragen die betaald zijn aan ondernemers die een factuur hebben uitgereikt waarop geen BTW is vermeld zoals een factuur voor prestaties, die zijn vrijgesteld voor de BTW of waarvan de BTW is verlegd. Daarnaast vervangt deze renseigneringsverplichting de IB47 verklaring, bedragen die zijn betaald aan personen die geen factuur hebben uitgereikt maar wel een betaling hebben ontvangen.

In de medische sector werken veel ZZP-ers die een factuur uitreiken zonder BTW, omdat de prestaties vrijgesteld zijn van BTW. Vandaar de reactie bij de medische sector. Geleidelijk aan is er steeds meer duidelijkheid gekomen in deze wetgeving. Bedragen die zijn uitbetaald aan ondernemers die een factuur hebben uitgereikt met BTW verlegd vallen aldus de belastingdienst ook onder deze wetgeving. De verleggingsregeling wordt veelvuldig toegepast in o.a. de bouwsector en heeft dus de nodige administratieve last voor deze sector.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd:

 • het bedrag dat is uitbetaald
 • de datum waarop is uitbetaald
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie is uitbetaald:
  • burgerservicenummer (bsn)
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

 

Op deze renseigneringsverplichting gelden ook uitzonderingen namelijk betalingen aan vrijwilligers, artiesten en beroepssporters hoeven niet aangeleverd te worden. Ook als je een factuur met BTW verlegd ontvangt van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap of VOF hoef je niet te melden. Het gaat dus uitsluitend om natuurlijke personen (ZZP-ers), die een factuur uitreiken waarop geen BTW bedrag is vermeld.

De gegevens kunnen op verschillende manieren verstrekt worden aan de belastingdienst namelijk via het gegevensportaal bij de belastingdienst of via E-herkening. Voor het jaar 2023 moeten de gegevens voor 1 februari 2024 door de belastingdienst ontvangen zijn.

Wie zijn er verplicht om deze gegevens aan te leveren:

 • De inhoudingsplichtige, de ondernemer of onderneming met personeel, is verplicht om deze gegevens aan te leveren voor 1 februari
 • De ondernemer zonder personeel moet op uitnodiging van de belastingdienst deze gegevens aanleveren. Zonder uitnodiging geen verplichting.

 

Heb je vragen over bovenstaande of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder. 

Eerdere blogs: