Update rechtspraak huurprijsverlaging bedrijfsruimte door coronasluiting

Door de van overheidswege opgelegde sluitingsmaatregelen kunnen veel ondernemers de huurprijs niet meer (volledig) betalen. Een situatie die zowel voor de huurder als de verhuurder tot problemen kan leiden. De rechtspraak is op dit punt niet eenduidig. Hoewel de meeste rechters vinden dat de ‘pijn’ door huurder en verhuurder gedeeld moet worden, zijn de uitspraken wisselend.

Wij schreven al eerder over een Haagse rechter die de huurprijs, over de periode dat de sluitingsmaatregelen golden, had gehalveerd. Inmiddels zijn er meerdere uitspraken. Zo koppelde de rechtbank Amsterdam bijvoorbeeld de huurkorting aan de omzetdaling van de huurder. De rechtbank Gelderland heeft onlangs de huurkorting rechtstreeks gekoppeld aan de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De rechtbank Gelderland overwoog dat de huurder op grond van de TVL-regeling aanspraak had op een compensatie van maximaal 50% van de huurprijs. Tegen die achtergrond oordeelde de rechtbank dat een huurkorting van 25% redelijk was om zowel huurder als verhuurder de gevolgen van de sluitingsmaatregelen ‘eerlijk’ te laten delen. De regeling TVL is namelijk bedoeld om de vaste lasten – zoals uiteraard ook huur – te kunnen blijven betalen.

Wij verwachten dat deze tendens zich in de rechtspraak zal blijven voortzetten. Een duidelijke lijn is er echter nog niet. Wil je weten wat in jouw situatie mogelijk is? Onze adviseurs geven graag advies op maat en kunnen ook bemiddelen of bijstand verlenen in een gerechtelijke procedure.