Vastgoed, gaat dat altijd goed?

De verkoop en levering van zakelijk  vastgoed verdient eigenlijk altijd wel fiscale aandacht. Hierna lopen wij de belangrijkste aandachtspunten inzake de omzetbelasting nog eens met je door.

De levering van vastgoed is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Hierop bestaan een drietal uitzonderingen:

 

  • De levering van een bouwterrein;
  • De levering van vastgoed voor, op of twee jaar na de eerste in gebruik name;
  • De levering die op verzoek wordt belast met omzetbelasting (de optie belaste levering).

Met name de laatstgenoemde optie belaste levering verdient aandacht. De optie belaste levering wordt namelijk ingezet als een ondernemer in het verleden omzetbelasting heeft afgetrokken inzake de koop of ingrijpende verbouwing van een pand. Deze afgetrokken omzetbelasting wordt dan 10 jaar gevolgd (herzieningsperiode).

Onlangs is in een rechtszaak het volgende behandeld. Een ondernemer A verkocht een pand aan ondernemer B. Omdat het pand voor A nog in de herzieningsperiode zat, werd geopteerd voor een belaste levering. Enkele maanden later verkocht ondernemer B het pand door aan ondernemer C. Het bijzondere, of eigenlijk vervelende, was dat in deze laatste transactie niet werd geopteerd voor een belaste levering. Het gevolg was dat ondernemer A alsnog een fors bedrag aan omzetbelasting die hij in het verleden (een deel van de omzetbelasting uit de genoemde 10 jaar) moest voldoen aan de fiscus.

Bij de koop en verkoop van vastgoed is het dus voor jou als ondernemer van belang dat je de spelregels rondom de herzieningsperiode en de optie goed kent. Beide regeling kennen meerdere aandachtspunten. Daarnaast is het belangrijk dat je bij een verkoop van een pand in het verkoopcontract goed vastlegt dat je al dan niet met omzetbelasting verkoopt en dat je goed vastlegt dat je een schadevergoeding krijgt als de koper van jouw pand het object (te) snel doorverkoopt zonder omzetbelasting na een eerste verkoop met een optieverzoek.

Naast de hiervoor omschreven omzetbelasting problematiek speelt vervolgens ook nog steeds de samenloop met de overdrachtsbelasting.

Kortom, laat je door je adviseur van OOvB vooraf goed voorlichten over de fiscaliteit alvorens je de verkoop afwikkelt. Met de juiste begeleiding gaat de transactie dan namelijk vast goed.