Verduurzaming ondergeschoven kindje bij kleinere MKB ondernemingen

Ondanks het feit dat duurzaamheid als term zo langzamerhand is ingeburgerd bij de meeste ondernemingen, blijkt dat vele kleinere MKB-bedrijven er nog mee worstelen. Tot nu toe zijn het vooral de grotere MKB-bedrijven, met meer dan 50 medewerkers, die concrete stappen zetten. Volgens een onderzoek van een grote landelijke verzekeraar geeft zo’n tweederde van alle MKB-ondernemers aan duurzaamheid belangrijk te vinden.

Toch blijft het bij de meesten beperkt tot maatregelen om te besparen op dure energie. Vooral bij de kleinere MKB-ondernemingen is de aandacht gericht op het bedrijfsresultaat en niet op het feit of het bedrijf een bijdrage levert aan een groenere en betere wereld.

Zo’n 45% van alle MKB-bedrijven investeert in groene energie en legt bijvoorbeeld zonnepanelen aan. Ook wordt serieus geïnvesteerd in betere isolatie. Bij de wat grotere MKB-bedrijven wordt ook nagedacht over elektrificatie van het wagenpark en bijvoorbeeld een efficiencyverbetering van logistieke processen, waardoor de CO2 uitstoot verlaagd wordt. De conclusie zou kunnen zijn dat MKB-ondernemers vooral willen verduurzamen als er een direct belang is.