Vereniging (NVZD) bestuurders in de zorg onderzoekt relatie tussen organisatie en financiële stakeholder

Om te kunnen investeren in gebouwen, apparatuur, innovatie en het leveren van zorg, vertrouwen zorgorganisaties op de financiële stakeholders. De relatie tussen Nederlandse zorgorganisaties en twee van hun belangrijkste financiële stakeholders, zijn tegen de achtergrond van systeemhervormingen en de financiële crisis onderzocht.

Vereniging (NVZD) bestuurders in de zorg onderzoekt relatie tussen organisatie en financiële stakeholder

Het gaat hierbij dus om banken en zorgverzekeraars. Begin 2019 is er een enquête gehouden onder NVZD-zorgbestuurders om hun relatie met banken en zorgverzekeraars te evalueren op macht, legitimiteit en urgentie.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat zorgorganisaties banken waarderen als legitieme stakeholders met een duidelijk afgebakende invloed en een duidelijke functie. De relatie met zorgverzekeraars blijkt wat complexer. Zorgorganisaties ervaren veel invloed van zorgverzekeraars, maar twijfelen aan de rechtmatigheid van hun claims.

Aangezien zorgverzekeraars een cruciale rol spelen in het Nederlandse zorgstelsel, zetten deze bevindingen vraagtekens bij de werkbaarheid van de relatie tussen zorgorganisaties en zorgverzekeraars en de positie van zorgverzekeraars in de totale zorgsector.