Verplichte informatieverstrekking inzake betalingen aan natuurlijke personen vóór 31 januari 2023

Betaalde je in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet je die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. Zo’n uitzondering geldt volgens de Belastingdienst in ieder geval niet voor betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers.

Renseigneringsverplichting

Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 ben je verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

  • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en
  • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo's).
Uitzondering bij uitreiking van factuur met btw

Voor bepaalde betalingen geldt een uitzondering, die hoef je niet door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met btw.

Geen uitzondering bij btw-vrijstelling en KOR

De Belastingdienst is van mening dat deze uitzondering echter niet geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Ook niet als die natuurlijke persoon een factuur uitreikte in 2022. Deze betalingen moet je volgens de Belastingdienst daarom uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven.

Ook voor de ondernemer die de kleineondernemersregeling (KOR) toepast, geldt de uitzondering niet. De betalingen die je in 2022 deed aan zo’n natuurlijke persoon moet je daarom ook uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst

Aan te leveren gegevens

Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • de naam, het adres, het BSN en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling,
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen, en
  • de datum waarop u de uitbetaling heeft gedaan.
De wijze van aanleveren

Vanaf 1 januari 2023 kunt u kiezen hoe u uw gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanlevert:

Inzake het gegevensportaal heeft de belastingdienst een handleiding opgenomen in dit syteem onder de noemer “UBD per 2022”. Voor het Digipoort kanaal heeft u een PKI overheidservices certificaat nodig.

Heb je nog vragen over de renseigneringsverplichting, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.