Waar moeten we met agrarische grond in box 3 - privévermogen - naar toe ?

De wekelijkse OOvB-blog is deze week geschreven door Johan Geurts Accountant-Administratieconsulent bij de vestiging Wanroij.

Heb jij landbouwgrond in privébezit? Lees dit artikel dan goed door en doe er je voordeel mee!

Er is in 2022 in korte tijd heel veel met box 3 gebeurd. Behalve belangrijke uitspraken van de Hoge Raad is er ook door de overheid en belastingdienst sprake van herstelmaatregelen over oudere jaren. Ook zijn er verdere stappen gezet naar een andere box 3 belasting opzet die gevolgen hebben voor het jaar 2023 en de plannen liggen klaar om box 3 vanaf 2026 verder aan te passen.

Nu worden de maatregelen voor 2023 en de plannen voor 2026 bedacht zonder verder na te denken over de uitzonderingsituatie die landbouwgrond in privébezit heeft. 

Landbouwgrond kenmerkt zich door een relatief lage pachtopbrengst waarde ten opzichte van de vrije verkoopwaarde, een laag jaarrendement dus. Daarbij is het mogelijkheid dat de grond door de jaren heen in waarde gaat stijgen. Een mogelijk toekomstig “indirect” rendement.

Maar de gronden die in box 3 zitten worden in het aangepaste box 3 opzet 2023 wel zwaar belast. Nog zwaarder dan eerst. Dit omdat box 3 uitgaat van een fictief – vrij hoog – rendement bij “overige bezittingen en beleggingen”. Deze is namelijk voorlopig vastgesteld op maar liefst 6,17%. De definitieve percentages over 2023 worden begin 2024 bepaald.

Stel ik heb 1 ha grond in box 3 2023 met € 80.000 waarde. Dan is het berekend rendement volgens de box 3 methode dus maar liefst € 4.936. Box 3 heffing is 32%, dit betekent een heffing van maar liefst € 1.580 over deze 1 ha grond!

Feitelijk ligt het allemaal complexer omdat in dit sterk vereenvoudigd voorbeeld geen rekening gehouden wordt met:

  • € 57.000 per persoon (€ 114.000 echtpaar) onbelast box 3 vermogen 
  • het feit dat als het vermogen groter is dan deze vrijstelling er een mixpercentage van toepassing is (spaargeld 0,36%, beleggingen en overige bezittingen 6,17% en schulden aftrekbaar tegen 2,57%).

     

Door de nieuw gekozen weg, is de grond in box 3 zwaarder belast, zeker bij grotere oppervlakten grond. Keerzijde is dat de waardeontwikkeling van grond in box 3 tot nu toe nog wel onbelast is.

De vraag die je dan moet stellen :

  • Wat verwacht je als belastingplichtige zelf van de waardeontwikkeling van grond de komende jaren?
  • Weegt deze onbelaste waardeontwikkeling op tegen de hogere box 3 belasting?

     

Het is goed om te weten dat er plannen zijn om vanaf 2026 ook in box 3 belasting te gaan rekenen over de waardestijging van grond. De zogenaamde “aanwasbelasting”. Belasting over het daadwerkelijk totale rendement: het jaarlijks rendement (pacht) plus waardeontwikkeling van grond.  

Als dat het nieuwe systeem zou worden, dan is grond in box 3 sowieso niet meer aantrekkelijk (behalve een kleine oppervlakte die mogelijk onder de vrijstelling kan vallen).

Als je grond in privé in box 3 hebt staan, of je wilt je onderneming staken en gronden verpachten, dan is het zaak om deze ontwikkelingen heel goed in de gaten te houden om niet van de koude kermis thuis te komen.

Het is zeker de moeite waard om de grond bedrijfsmatig zelf te gaan betelen om op deze manier geen fiscale pijnen te lijden. Behoort dit tot jouw mogelijkheden? Dan is dit zeker de moeite waard om te overwegen.

Of wat zijn de mogelijkheden om grond in een BV in te brengen? Wat voor kansen biedt de BV in deze? Ook dit is een alternatief om te overwegen.

Of toch maar de box 3 belasting accepteren over het totaal rendement?

Behalve het fiscale aspect speelt bij landbouwgrond wellicht ook de emotionele waarde mee. Wat voelt voor jou het beste om met de grond in privé te doen?

Het is hoe dan ook, in veel gevallen, een lastige afweging waarin grond vanuit privé (box 3) verpacht wordt aan derden. Maar voor iedere keuze geldt, hoe lastig ook, als het een bewuste en weloverwogen keuze is, dan is het een goede keuze!

 

Eerdere blogs: