Werkgevers gewaarschuwd voor ‘verkeerd’ inzetten van stagiaires

Onlangs heeft de FNV een meldpunt in het leven geroepen waarbij leerlingen en medewerkers in de zorg hun beklag kunnen doen over de wijze waarop stagiaires hun werk moeten doen. Aanleiding is de groeiende stroom klachten van stagiaires die ingezet worden om normale werkzaamheden te verrichten zonder begeleiding, aldus bestuurders van FNV Zorg

Hoewel verschillende bedrijfstakken aandacht verdienen, is het vooral de zorg die eruit spring bij de inzet van stagiaires als werkkracht, aldus de FNV.

Een voorbeeld wordt gegeven door een stagiaire die in de kraamzorg terecht kwam en al in haar beginperiode alleen op pad werd gestuurd om een moeder en kind te verzorgen, terwijl ze van toeten noch blazen wist. Een situatie die voor niemand wenselijk is.

Door de enorme personeelstekorten in de zorg is het misschien wel te verklaren dat de verleiding groot is om stagiaires in te zetten als volwaardige zorgmedewerker, goed is het echter niet.

Ook bij het ministerie van Sociale Zaken is na een onderzoek bekend geworden dat de scheidslijn tussen regulier werk en stage uiterst dun is. In verschillende branches lijkt het de norm dat stagiaires worden ingezet om werk te verrichten in plaats van het oorspronkelijke doel; een leer/werkplek bieden. Het ministerie onderschrijft dan ook de oproep aan werkgevers om stagiaires in te zetten met als doel een leeromgeving te bieden.

Misschien is het goed om nog eens stil te staan bij de volgende regels.

  • Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers (ook stagiaires en uitzendkrachten). Een kosteloze verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen is dan ook verplicht.
  • Er worden voor aanvang van de stageperiode duidelijk afspraken gemaakt met leerling en school over leer- en werkdoelen.
  • Een stagevergoeding is niet verplicht. De werkgever bepaalt de hoogte van een eventuele stagevergoeding.
  • Als blijkt dat de stagiaire vooral wordt ingezet voor werk, dan heeft de stagiaire recht op een minimumloon, volgens een gewone arbeidsovereenkomst.
  • Inspectie SZW kan werkgevers beboeten wanneer sprake is van stagemisbruik. Daarvoor dient dan wel melding gemaakt te worden.