Werknemer wil scholing en ontwikkeling in 2020

Volgens pensioenuitvoerder BeFrank willen bijna vier op de tien werkende Nederlanders in 2020 een cursus, training of opleiding volgen. Daarnaast hechten werknemers meer waarde aan gezonder leven dan aan een hoger salaris. Koplopers hierin zijn de millennials.

Scholing

Van de groep die zich verder wil scholen, zegt ruim 80% dat de kans hoog tot zeer hoog is dat ze hun voornemen voor 2020 ook feitelijk omzetten in nieuwe kennis en vaardigheden. ‘We worden steeds ouder en de AOW-leeftijd stijgt. Wij stimuleren mensen om fit met pensioen te gaan. ‘Een leven lang leren’ draagt daaraan bij, aldus commercieel directeur Jan Hein Rhebergen van BeFrank over het onderzoek onder ruim 1.000 werknemers. ‘Het is goed om te zien dat mensen ervaren dat hun werk extra interessant wordt en nieuwe carrièrekansen dichterbij komen wanneer je jezelf blijft ontwikkelen.’
Ruim een kwart kiest voor een opleiding via het werk en ruim 10% wil in extra kennis en vaardigheden investeren buiten het werk om. Mannen en vrouwen hebben in dezelfde mate behoefte aan meer opleiding. Promotie is voor 15,3% procent van de mannen een doel, terwijl dat voor 9,4% van de vrouwen belangrijk is. ‘Vrouwen scoren daarentegen net iets hoger dan mannen wat betreft wensen op het sociale vlak.’

Millenials

De millennial verwacht van haar leidinggevenden dat zij het mogelijk maken om continu te kunnen ontwikkelen. Maar dan niet volgens het vaste stramien dat bij veel organisaties nog gebruikelijk is: twee jaar lang binnen een functie met bijbehorende cursussen, trainingen of workshops en vervolgens een paar jaar in de volgende functie op de promotieladder, met opnieuw een vast cursuspakket. De millennial wil op basis van individuele ontwikkeling en prestaties worden beoordeeld en op basis daarvan nieuwe groeibehoeften kunnen aangeven en groeikansen ontvangen. Drijfveren op basis waarvan deze groep juist wel of juist niet kiest voor een baan gaan niet meer over de hoogte van het salaris en de arbeidsvoorwaarden. Een betekenisvolle baan, impact maken, persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng is wat ze tegenwoordig zoeken.

Balans

Een betere werk-privébalans is belangrijk voor alle werknemers, niet alleen de millennials. De belangrijkste wensen zijn gezonder leven op het werk (20%), minder overwerken (14,7%) en vaker leuke dingen ondernemen met collega’s (14%). 34% van de ondervraagden wil net als vorig jaar deels thuis blijven werken, terwijl 48% procent daar geen behoefte aan heeft. Voor 16% geldt dat zij niet thuis werken, maar dat wel heel graag zouden willen. ‘Binnen de groep van huishoudens met (tiener-)kinderen, werkt maar liefst 47% deels thuis en wil dat ook zo houden in 2020.’ Bij eenpersoonshuishoudens werkt 27% deels thuis, maar die groep zou dat wel vaker willen doen. Bijna de helft (49%) van de hoogopgeleiden werkt deels thuis, tegen 17% van de laagopgeleiden. Vrijwilligerswerk is in opmars: 23% doet al vrijwilligerswerk na werktijd en 15% procent zou daar graag in 2020 mee starten.

Pensioen

De pensioensituatie is ongewis: bijna een derde van de werknemers heeft geen idee heeft hoe de financiën er na pensionering uitzien. Logischerwijs hebben vooral de millennials daar geen beeld van.