Wet Arbeidsmarkt in Balans

Nog geen 4 jaar na de introductie van de Wet werk en zekerheid (Wwz), waarmee het ontslagstelsel grondig op de schop ging, heeft het kabinet aanleiding gezien om een aantal onderdelen uit de Wwz aan te passen.

In deze whitepaper worden de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans uiteengezet.