Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen - versoberen is niet voor iedereen sober

Jaarlijks vinden in Nederland duizenden bedrijfsoverdrachten plaats. Dus de kans is groot dat jij als ondernemer ook wel eens nadenkt over de toekomst waarbij een bedrijfsoverdracht aan de orde is. Wellicht wordt de drang groter aangezien er al een tijdje geroepen wordt dat de regeling waarmee je je onderneming tegen fiscaal gunstige voorwaarden kunt schenken, versoberd wordt.

Wendy Sanders, Register Belastingadviseur, is in de aangekondigde regeling gedoken en schrijft hierover in de wekelijkse OOvB blog.

Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in het kort in?

Iemand die een schenking of erfenis ontvangt, betaalt belasting over deze verkrijging tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Eén van deze vrijstellingen ziet op de verkrijging van een onderneming dan wel aandelen in een onderneming. Kort gezegd betekent dit op dit moment dat iemand die een schenking of erfenis ontvangt in de vorm van (aandelen in) een onderneming geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen voor zover de waarde van deze onderneming minder is dan 1,2 miljoen euro. Voor zover de waarde meer bedraagt dan deze 1,2 miljoen euro, wordt van het meerdere 17% belast met schenk- of erfbelasting.

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen. De bezits- en voortzettingseis zijn hierbij erg belangrijk.

 • De bezitseis: de schenker moet de onderneming al 5 jaar drijven. Voor de erflater is deze termijn 1 jaar.
 • De voortzettingseis: degene die de onderneming krijgt moet deze 5 jaar ongewijzigd voortzetten.

   

Deze voorwaarden klinken vrij simpel, maar gezien de wetgeving en uitspraken van rechters die hieraan gewijd zijn, is het wel duidelijk dat het niet zo simpel is als het lijkt.

De aangekondigde versoberingen

Op dit moment zijn er een aantal wijzigingen in deze regeling aangekondigd. Het zijn wetsvoorstellen dus de wijzigingen zijn nog niet definitief, maar we willen ze toch alvast met je delen.

 

2024: 

 • Onroerende zaken die aan derden worden verhuurd vallen niet meer onder de
  vrijstelling. Het gaat dus om panden, huizen, terreinen en dergelijke die niet
  binnen de eigen onderneming worden gebruikt.

   

2025:

 • Op dit moment mag een deel van het beleggingsvermogen dat in een B.V. aanwezig is ook onder de vrijstelling worden gebracht. Dit is maximaal 5% van het aanwezige ondernemingsvermogen. Dit komt te vervallen zodat geen enkel beleggingsvermogen meer in aanmerking komt voor de vrijstelling.
   
 • Bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk- als privé worden gebruikt en een waarde hebben van meer dan € 100.000 vallen niet meer volledig onder de vrijstelling. Alleen voor zover het bedrijfsmiddel zakelijk wordt gebruikt geldt de vrijstelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personenauto’s of woon-winkelpanden.
   
 • De vrijstelling zal alleen gelden bij schenkingen aan iemand van 21 jaar of ouder.
   
 • De vrijstelling gaat voor 100% gelden tot een waarde van 1,5 miljoen euro. Voor zover de waarde hoger is dan 1,5 miljoen euro gaat een vrijstelling gelden van 70% zodat 30% van het meerdere belast wordt met schenk- of erfbelasting.

 

Voor relatief kleine ondernemingen hoeven de aangekondigde versoberingen dus niet nadelig uit te vallen. Het Ministerie van Financiën heeft dit als volgt in beeld, zie afbeelding hiernaast.

Het versoberen valt voor een deel van de ondernemers dus wel mee. De rest van de aanpassingen zijn vooral gebaseerd op de gedachte dat alleen echte bedrijfsopvolgingen gefaciliteerd moeten worden, zodat de continuïteit van deze ondernemingen niet in gevaar komt. De faciliteit is niet bedoeld voor verkapte vermogensoverdrachten aan kinderen en in die gedachte kan ik me wel vinden. Vanaf 2026 zullen er waarschijnlijk nog meer maatregelen worden ingevoerd om dit niet bedoelde gebruik van deze faciliteit te voorkomen. 

En de bezits- en voortzettingseis dan?

Ook daarvoor is aangekondigd dat er vanaf 2026 wijzigingen zijn te verwachten. Het zou dan gaan om versoepelingen en dat wordt wat mij betreft ook de hoogste tijd. Zeg nou zelf: 5 jaar lang de onderneming ongewijzigd voortzetten is toch niet meer van deze tijd? Met de huidige snelheid van ontwikkelingen in de markt is dit wat mij betreft niet echt meer reëel. Nu zijn er allerlei uitzonderingen opgenomen in de wet, maar daarvoor mag je eerst een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dat bevordert niet de mogelijkheid om snel te kunnen handelen wanneer dat nodig is. Een ondernemer wil graag ondernemen. Niet jarenlang in een niet meer passend jasje blijven zitten omdat dit één van de voorwaarden is die gesteld is bij de bedrijfsoverdracht. Het kabinet lukt het zelf niet altijd om de regeerperiode van 4 jaar vol te maken. Waarom zou je dan wel van een ondernemer kunnen verwachten dat hij/zij de onderneming 5 jaar lang ongewijzigd voortzet?

Tot slot

Vraag je je nu af wat deze aangekondigde wijzigingen voor jou betekenen en of je al in actie moet komen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies.