Wijzigingen MIA Vamil EIA

Er zijn 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen op de Milieulijst 2021. Daarentegen zijn er 33 bedrijfsmiddelen van de Milieulijst verdwenen. Deze wijzigingen zijn relevant voor milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringsaftrek. (MIA en VAMIL)

Met de MIA kunnen bedrijven tot 36% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst, bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de Vamil. Met de Vamil kunnen bedrijven tot 75% van de investeringskosten in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat op ieder willekeurig moment afschrijven. Interessante toevoegingen ten opzichte van 2020 zijn o.a. productieapparatuur voor duurzamere producten, productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen, nieuwe en innovatieve emissiereducerende technologie en vergroening van een bedrijfsterrein.

 

In 2021 zijn er een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de Energielijst. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen tot 45,5% van de investeringskosten van technieken uit de Energielijst worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor 2021 is de CO2-emissireductie bij processen uitgebreid. Daarnaast zijn voor een groot aantal koelinstallaties de voorwaarden uitgebreid of gewijzigd. Tenslotte is in 2021 allen EIA-voordeel verkrijgbaar voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. Interessante toevoegingen aan de Energielijst 2021 zijn o.a. energieprestatieverbetering in het wegtransport en LED-armaturen in of bij zowel nieuwe als bestaande bedrijfsgebouwen.